home | bio | cv | eigen publicaties | over Paul Dikker | atelier

 

 

Publicaties van Paul Dikker in boeken en tijdschriften

2011:

 • Handelsondernemer in wereldkunst
  Op verzoek van de Belgische beroepsorganisatie SMartbe schreef Paul Dikker een artikel over zijn ontwikkeling als kunstenaar en ondernemer. Hij beschrijft hierin het plezier, de moeilijkheden en de ambivalenties van een kunstenaarschap, waarin hij de zeggenschap over zijn eigen werk behoudt. Het artikel verscheen in het boek 'De Kunstenaar een Ondernemer?', uitgegeven door LanooCampus, 2011. Een vertaalde versie van het stuk, getiteld 'Entrepreneur commercial en art international' werd opgenomen in de bundel 'L'artiste un entrepreneur?', Les Impressions Nouvelles, 2011.

 • Wanneer spreekt kunst tot de verbeelding? Over kunst en werkelijkheid.
  Dit artikel is verschenen in het boek Resonanties- verkenningen tussen kunst en wetenschappen. De bundel is geredigeerd door Marcel Cobusssen en uitgegeven bij Leiden University Press, 2011. De bijdrage van Paul Dikker is een bewerking van het mondelinge commentaar ‘Kunst als ver-beelding’ dat hij gaf als reactie op een voordracht van de kunstfilosoof Gerard Visser, in het kader van de viering van het eerste lustrum van de Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden. Geschreven in juli 2007. Eerder verschenen in: www.beeldendekunstjournaal.nl, oktober/november 2008.

2004:

 • Droommuseum. In een column in Boekman nr. 61 beschrijft Paul Dikker zijn droommuseum. Ook zijn gruwelmuseum komt ruim aan bod. Herfst 2004.
 • Over documentaires. In het essay 'Tussen Waarheid en engagement' schrijft Paul Dikker in het filmthemanummer van Boekman nr. 61 over filmdocumentaire en beeldende kunst. Zomer 2004.
 • Geen doctorsgraad voor kunstenaars. Paul Dikker verzet zich tegen een doctorsgraad voor kunstenaars in een column voor het themanummer van Boekman nr. 58/59 over kunst en wetenschap. Voorjaar 2004.
 • De laan uit met van der Laan. De beleidsvoornemens van Staatssecretaris Medy van der Laan worden kritisch besproken in de krant van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK). Maart 2004.

2003:

 • Reactie op Ab Gietelink. Paul Dikker doet in het huisorgaan van de Federatie van Kunstenaars-verenigingen een voorstel om de subsidies voor beeldende kunstenaars rechtvaardiger te verdelen. December 2003.
 • Verkoopcommissie galeries. Waarom de verkooppercentages van galeries veel te hoog zijn legt Paul Dikker uit in de krant van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK). Maart 2003.
 • De Muren tussen Kunst en Wetenschap. In een reactie op de psycholoog prof. dr. W.A. Wagenaar pleit Paul Dikker voor de De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor het behoud van de scheiding tussen kunst en wetenschap. 13 februari 2003
 • Oordelen over kwaliteit. Kunstsubsidies bezien vanaf de werkvloer. Na een analyse van de hedendaagse kunstpraktijk en een beschouwing van de aard van de vrije beeldende kunst bepleit Paul Dikker het gebruik van artistiek-inhoudelijke beoordelingscriteria bij het verstrekken van subsidies. Boekmancahier nr. 54, januari 2003.

2002:

 • Reactie op Hans Boutellier NRC handelsblad. In NRC Handelsblad van 7 december 2002 betoogt dr. Hans Boutellier, auteur van ‘De Veiligheidsutopie’, dat kunst en cultuur een bijdrage moeten leveren aan een veilige maatschappij. Hier volgt een reactie van Paul Dikker. December 2002.